pixel

Nazwy obrazów:

x(x’)yzvq_000

x – rodzaj użytej farby (a – akrylowa, o – olejna, itd.)

x’ – dodatkowa farba, np. ao: obraz akrylowo-olejny

y – wielkość relatywna obrazu (a – duży, b- średni, c -mały, d – bardzo mały)

z – główny temat (h – postać humanoidalna, a – abstrakcja, m – monument, budynek, i – inne, itd.)

v – temat dodatkowy* ( h – postać humanoidalna, a – abstrakcja, m – monument, budynek, i – inne, itd.)

q – temat poboczny* ( h – postać humanoidalna, a – abstrakcja, m – monument, budynek, i – inne, itd.)

000 – numeracja obrazów (wymagana w przypadku, gdy nazwa literowa się powtarza)